Nákupní řád


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Lucie Říkovská, IČO: 75253208 ,DIČ CZ8452144800 zapsaná v obchodním rejstříku Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, která zajišťuje prodej použitého zboží ve svém velkoobchodě formou osobního či internetového prodeje, a to výhradně podnikatelským subjektům a korporacím (dále jen „kupující“). Uzavření kupní smlouvy mezi Lucií Říkovskou a kupujícím se rozumí vytvoření objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami a odsouhlasení těchto obchodních podmínek kupujícím. Kupní smlouva, nákup použitého zboží a vztahy z toho vyplývající se mezi Lucií Říkovskou a kupujícím se řídí s odvoláním na ustanovení § 261 zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.

Objednávka zboží:
Veškeré objednávky zboží v elektronickém obchodě firmy ze strany kupujícího budou prováděny výlučně prostřednictvím webového rozhraní na www.dalutex.cz
U každého zboží je uvedena jeho cena. Kupující si vybere zboží a vloží do košíku. V košíku se nachází údaje o produktu (název a cena v kč). Pro pokračování v nakupování je nutné se přihlásit, kupující dále zkontroluje, zda-li jsou jeho kontaktní údaje aktuální. Dále kupující vybere možnost doručení a platbu za zboží. Prodávající upozorňuje, že fotky jednotlivého zboží jsou pouze ilustrativní a nemusí přesně odpovídat konkrétnímu posílanému zboží.

Možnosti doručení zboží:
1) Osobní odběr na adrese Bystřice nad Pernštejnem, Pod Kaštany 227.
2) Doručení přepravní službou DPD
účtuje částku 120,- Kč včetně DPH, za každých načatých přepravených 25kg zboží. Při útratě 10.000,- + DPH doprava po ČR zdarma.
3) Doručení přepravní službou DPD na Slovensko
účtuje částku 240,-Kč včetně DPH, za každých načatých přepravených 30kg zboží. Při útratě 10.000,- + DPH doprava po ČR zdarma.

Možnosti platby:
1) V hotovosti při převzetí zboží v našem velkoobchodu 0,- Kč
2) V hotovosti při převzetí zboží účtujeme doběrečné ve výši 50,- Kč včetně DPH v
3) Platby v CZK - převodem na bankovní účet vedený v CZK: 2170919369/0800 expeduje až po připsání celé kupní ceny zboží na uvedený bankovní účet
4) Platby v EUR - převodem na bankovní účet vedený v CZK: 2170919369/0800, IBAN: CZ23 0800 0000 0021 7091 9369 SWIFT: GIBACZPX, expeduje až po připsání celé kupní ceny zboží na uvedený bankovní účet.

Následně je nutné potvrdit souhrn celkového nákupu a platby za zboží a odsouhlasit obchodní podmínky.

Ceny:
Všechny ceny zboží uvedené v elektronickém obchodě na www.dalutex.cz jsou včetně 21% DPH. Jsem plátcem daně z přidané hodnoty ( DPH ).

Nabytí vlastnického práva:
Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží a úplným zaplacením kupní ceny zboží.

Dodání zboží:
Obvykle expedujeme zboží do 48 hodin od přijetí objednávky kupujícího. V případě platby převodem na bankovní účet, až po připsání úplné kupní ceny na účet prodávajícího. O odeslání bude kupující informován emailem, který za tím účelem uvede v objednávce zboží. Přepravní firma DPD má 24 hodin na doručení zásilky kupujícímu po ČR a zpravidla 48 hodin na doručení zboží po Slovensku.

Kontrola zásilky kupujícím:
Při dodání balíčku zaměstnancem přepravní společnosti je kupující povinen balíček zkontrolovat, zda není otevřen, či jinak mechanicky poškozen či zničen (dále jen „poškození“). V případě poškození má kupující právo balíček nepřevzít a uplatnit u přepravce reklamaci, o které je kupující povinnen prodávajícího neprodleně informovat písemně či emailem na adresu luc.rik@seznam.cz. V opačném případě za takovéto poškození balíčku ani zboží kupujícímu neodpovídá.

Reklamační řád:
Kupující bere na vědomí, že veškeré zboží prodávané v elektronickém obchodě, je zboží použité a jeho cena již zohledňuje míru opotřebení či případné vady zboží, proto není ze strany prodávajícího na zakoupené použité zboží kupujícímu poskytnuta žádná záruku na jakost.
Pokud nebude kupující se zbožím spokojeni, může mne kontaktovat na telefonním čísle 731181476 či na emailu: luc.rik@seznam.cz nebo písemně na uvedenou adresu v kontaktu.

Zpracování dat GDPR

Společnost Lucie Říkovská, se sídlem Pod Kaštany 227, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 75253208. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, č.j.:OZU/884/2014/Ho/3 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

jméno, příjmení
e-mailovou adresu
telefonní číslo
adresu/sídlo
IČ a DIČ

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz odhlásit se z odebírání newsletteru (tento odkaz najdete po přihlášení, proklikem na ikonu v sekci informace o účtu).

Zpracování osobních údajů je prováděno Lucií Říkovskou - tedy správcem osobních údajů.
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese luc.rik@seznam.cz

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky Lucie Říkovská, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
Základní funkčnosti webových stránek.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce, v na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zásady používání cookies

Cookies jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.
Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

V souladu s ustanovením §89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stárnky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubory cookies, zpracováváme. Tento souhlas je udělen na dobu 1 roku.

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

PODPORA

Nákupní řád
Zeptejte se nás
Kontakty

AKTUALITY

Novinky
O nás

JSTE SPOKOJENI?

Napište recenzi
Hodnotíte nás

NAŠE HODNOCENÍ

Počet hlasů(1)


NAJDETE NÁS

FacebookKONTAKTY

731 181 476

luc.rik@seznam.cz